Kredyt a pożyczka – najważniejsze podobieństwa i różnice

Najczęściej nazwy „kredyt” oraz „pożyczka” używane są zamiennie. W potocznym rozumieniu odnoszą się one do usługi pozwalającej na uzyskanie pieniędzy. Warto jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości kredyt a pożyczka to inne formy finansowania. Czym dokładnie jest kredyt, a czym pożyczka?

Kredyt – co to jest?


Kredytem określa się rodzaj produktu finansowego oferowanego przez banki. Wobec tego kredytu nie można otrzymać od pozabankowej firmy pożyczkowej czy też od osoby prywatnej, chociaż termin ten używany jest potocznie także na takie pożyczki.

Bankowe kredyty są kredytami celowymi. Oznacza to, że muszą one posiadać konkretny cel. Przykładowymi rodzajami kredytów są kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu, kredyt samochodowy czy kredyt inwestycyjny dla firm. Kredytobiorca nie otrzymuje wtedy pieniędzy do ręki – są one od razu przekazywane na określony cel, na przykład do dewelopera, salonu samochodowego.

Zgodnie z przepisami, a dokładnie Prawem bankowym, każdy kredyt musi być potwierdzony pisemną umową, na której muszą znaleźć się dokładne informacje o stronach oraz przedmiocie umowy.

Prawo zakłada też, że kredyt musi być związany z określonymi opłatami za jego udzielenie. Koszty kredytowe nie mogą przekraczać tych wskazanych w przepisach, co odnosi się w szczególności do oprocentowania.

Kredyt w skrócie:
– dostępny tylko w banku
– przeznaczony na konkretny cel
– związany z określonymi kosztami
– konieczna umowa kredytowa
– regulowany przez Prawo bankowe

Pożyczka – co to jest?


Z kolei pożyczka to szerszy termin, który odnosi się już do różnych rodzajów finansowania udzielanych przez banki, pozabankowe firmy pożyczkowe, a także osoby prywatne, na przykład jako pożyczka społecznościowa czy pożyczka od rodziny.

Kwestie udzielania pożyczek są regulowane przez Prawo cywilne. Są one mniej restrykcyjne niż Prawo bankowe. Zakładają, że pożyczka może być zawarta w ramach umowy pisemnej, ale może być to też umowa ustna. Pożyczka może, lecz nie musi być odpłatna. Strony mogą ustalić wtedy najbardziej odpowiadające im warunki.

Najbardziej popularnym rodzajem pożyczki jest pożyczka gotówkowa, którą można przeznaczyć na dowolny cel. Wówczas pożyczkobiorca otrzymuje do ręki pożyczone pieniądze i może rozporządzać nimi zgodnie ze swoimi potrzebami. Nie jest to zatem finansowanie celowe, jak w przypadku kredytu.

Pożyczka w skrócie:
– udzielana przez różnych pożyczkodawców
– przeznaczona na dowolny cel
– może być darmowa
– umowa może być pisemna lub ustna
– regulowana przez Prawo cywilne

Redakcja worldpromocja.pl