Ubezpieczenie w pracy

Dla każdego pracownika kluczowe znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa. Dlatego każdy zakład pracy powinien zapewnić swojej kadrze optymalne ubezpieczenie grupowe. Niestety, nie jest to ustawowy obowiązek, wskutek czego w wielu firmach nie jest możliwe przystąpienie do takiego planu ubezpieczeniowego. W dobrym tonie wydaje się być jednak zagwarantowanie takiej możliwości przez pracodawcę. Trzeba mieć na uwadze, iż przykre wypadki zdarzają się niemal codziennie, dlatego zdecydowanie lepiej jest, aby każdy pracownik miał ubezpieczenie w pracy.

Gdzie wykupuje się ubezpieczenie?

Możliwe jest w tym zakresie podpisanie odpowiedniego kontraktu z zakładem asekuracyjnym. W jego ramach każda z osób wykonujących pracę w danym zakładzie będzie mogła przystąpić do ubezpieczenia grupowego. Obejmuje ono szeroki katalog niepożądanych zdarzeń. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z nich możliwe będzie skorzystanie z środków, które zostaną wypłacone z polisy. Jest to duże udogodnienie także dla samego pracodawcy, który ma pewność, że interesy finansowe jego pracowników nie ulegną nadmiernemu uszczerbkowi.

Istotne jest, iż comiesięczna składka na omawiane ubezpieczenie potrącana jest bezpośrednio z wynagrodzenia danej osoby. Tym samym jej płaca netto ulega stopniowemu obniżeniu. Należną składkę odprowadza na rachunek bankowy ubezpieczyciela pracodawca bądź jego dział kadrowy. Bardzo ważne jest jednak, aby z tego obowiązku wywiązywać się w określonych terminach.

Zasady ubezpieczenia

Jakakolwiek zwłoka może spowodować wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. Za to zdarzenie odpowiedzialny jest pracodawca, dlatego to on będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia danego pracownika w sytuacji, gdy nie będzie on mógł skorzystać z polisy. W przypadku, gdy dana osoba opuszcza zakład pracy, powinna złożyć na piśmie wniosek o wykreślenie z ubezpieczenia grupowego. Jest on prawnie skuteczny dopiero w momencie, gdy następuje wygaśnięcie umowy o pracę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadal korzystać z polisy grupowej.

W takim przypadku niezbędne jest jednak złożenie stosownego oświadczenia. Wówczas ulega ona przedmiotowemu przekształceniu. Z tego tytułu może okazać się również odprowadzanie wyższej składki. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest opłacanie polisy do czasu podjęcia nowego zatrudnienia. Wtedy możliwe będzie skorzystanie z udogodnień, jakie oferuje inny pracodawca. Na ogół większość zakładów pracy oferuje ubezpieczenia grupowe, dlatego już w momencie podjęcia zatrudnienia warto zapytać się o rozwiązania stosowane w danym miejscu pracy.

Redakcja worldpromocja.pl